Preventief medisch onderzoek (PMO)

Preventief medisch onderzoek, afgekort PMO is het onderzoek voor een vitale organisatie. 

Een preventief medisch onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart. Deze gezondheidsrisico’s kunnen te maken hebben met het werk, met de leefstijl, maar ook met de privé-situatie van de medewerker. Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw medewerkers goed omgaan met zijn of haar eigen gezondheid.  Volgens artikel 18 van de Arbowet, is het daarnaast ook verplicht om periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden aan uw werknemers. 

Wat is een preventief medisch onderzoek? 

Via ons preventief medisch onderzoek kunt u uw medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie, tips en tricks geven hoe het beter kan en hen positief stimuleren te werken aan hun eigen gezondheid. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, bovendien worden ze productiever en dat is voor u als werkgever van belang.

Bedrijven die de resultaten van de ingevoerde plannen niet meten, missen in ieder geval twee dingen: de mogelijkheid om effectief bij te sturen én de kans op het vieren van successen. Niet alleen voor de directie, het management en degene die het plan hebben opgesteld is het goed om te weten wat het vitaliteitsbeleid oplevert, ook voor medewerkers is het nuttig. Door de winst te benoemen en hen te complimenteren over hun aanpak, vergroot je de kans dat ze nog meer van hetzelfde gedrag vertonen. 

Prevenitef medisch onderzoek pmo

ARBO

Voldoet aan artikel 18 van de Arbowet welke een PMO periodiek verplicht heeft gesteld.

Inzicht

Geeft inzicht in de werksfeer, omgeving en de vitaliteit van de werknemers. 

Eenvoudig

Wij komen langs op kantoor om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Meten is weten

Geeft inzicht in ziekteverzuim en ziekteduur van de werknemers.

Hoe werkt het preventief medisch onderzoek (PMO)?

Samen met onze specialisten en uw inbreng wordt er bepaald met welk doel de preventief medisch onderzoek ingezet zal gaan worden. In overleg met uw management zal er een plan opgesteld worden.

Al onze preventieve medische onderzoeken bestaan uit 2 delen. Om te beginnen met een uitgebreide vragenlijst over werk, werkdruk, privé en algemene gezondheid.

Onze specialisten komen voor het tweede deel de metingen naar uw bedrijfslocatie toe, hierdoor blijft het laagdrempelig voor de werknemers. Tijdens het gezondheidsonderzoek worden niet alleen de gemeten waardes (onder andere BMI, cholesterol, bloeddruk, bloedsuiker, spiermassa, buikomvang en handknijpkracht) doorgenomen, maar worden de uitkomsten van de vragenlijst ook doorgenomen en ontvangt de werknemers direct de uitslag en advies.

Na het gehele onderzoek ontvangt uw management een totaal verslag van de resultaten en uitkomsten. Hierin is de gezondheid en vitaliteit van de werknemers zichtbaar, evenals het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk.  Alle uitslagen worden volgens de privacy wetgeving verwerkt, dit houdt in dat er geen persoonsgegevens zichtbaar zijn.

Is een preventief medisch onderzoek wettelijk verplicht? 

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet artikel 18) staat beschreven dat werkgevers personeel “periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.

Hoe vaak moet u een preventief medisch onderzoek aanbieden?

In de Arbowet wordt niet beschreven om de hoeveel tijd een PMO moet worden herhaald, maar wij adviseren de werkgevers wel om dit eens in de 3 jaar te doen. Dit wordt aangeraden zodat de werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun eigen gezondheid en eventuele verzuim- en gezondheidsrisico’s.

 

pmo preventief medisch onderzoek

Is een PMO (Preventief medisch onderzoek) hetzelfde als een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)?

Een PMO is een gespecificeerde versie van een PAGO. Er zijn 3 belangrijke verschillen tussen een PMO en een PAGO, namelijk:

  • In een PMO gaat het over de geestelijke en lichamelijke conditie van uw medewerkers. Deze conditie is immers ook erg belangrijk voor het goed functioneren in het werk. Een PMO kijkt ook naar riskante leefgewoonten en chronische aandoeningen.
  • Samen met de ondernemingsraad bent u als werkgever betrokken bij de uitvoering en voorbereiding van een PMO. Dat is niet altijd het geval bij een PAGO.
  • Het gaat bij een PMO niet alleen om gezondheidsonderzoek. Maar het gaat ook om de acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van uw personeel/werknemers te verbeteren of beschermen.

Wat is het doel van een preventief medisch onderzoek?

Een PMO is er eigenlijk om 3 doelen te volbrengen. Deze drie doelen hebben ook onderling invloed op elkaar. Het kan per bedrijf en organisatie verschillen die van de 3 doelen het meeste bij uw bedrijf past. Dit zijn de 3 doelen van het Preventief medisch onderzoek:

  • Bevorderen en bewaken van de gezondheid van individuele werknemers en groepen werknemers in relatie tot het werk.
  • Verbeteren en bewaken van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers en groepen medewerkers.
  • Preventie van beroepsziekte en arbeid gebonden aandoeningen bij individuele werknemers en groepen werknemers.

Wat levert een PMO op in uw bedrijf?

Uit onderzoek is gebleken dat 60 procent van de medewerkers na het doen van een Preventief medisch onderzoek, actie onderneemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren. Dit zorgt voor een gemiddelde daling van het ziekteverzuim met maar liefst 20 procent!

 

Preventief medisch onderzoek wettelijk verplicht

Bezoek adres