Preventief Medisch Onderzoek

Over Preventief Medisch Onderzoek

Als werknemer wil u graag fit op uw werk verschijnen en lekker in uw vel zitten. Ook fijn voor uw werkgever, want daardoor bent u ook productiever en presteert u beter! Uw baas moet volgens de Arbowet een periodieke keuring aanbieden. Bij een PMO ontdekt u hoe gezond u bent en met welke verbeterpunten u aan de slag kunt gaan!

De gecertificeerde medewerkers van Go-Hoen, voeren het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit. Allereerst begint u met enquêtevragen over de gezondheid en werkdruk, daarna zullen een aantal metingen volgen van bijvoorbeeld de spiermassa en bloeddruk. Ook berekenen wij of u een gezonde BMI heeft. Op verzoek van de werkgever kunnen we ook uw zicht, longfunctie en handknijpkracht meten. De HR-afdeling krijgt hierdoor inzicht van uw gezondheid en werkdruk, maar ook waaraan u behoefte heeft. De resultaten blijven anoniem.

Als deelnemer aan het PMO krijgt u een uitgebreid persoonlijk advies. Uit de gemiddelde waarden wordt duidelijk hoe gezond u en uw collega’s zijn. De werkwijze van Go-Hoen komt volledig overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).